Archives For Rahapaja

Kirjoittaja Anu Raijas on KKV:n tutkimuspäällikkö, joka kuluttajaekonomian dosenttina opettaa säännöllisesti Helsingin yliopistossa

Kansainvälisen kuluttajanoikeuksien päivän työpajat järjestettiin Helsingin yliopistossa, Siltavuorenpenkereellä 12.3.2015.

Helsingin yliopiston kotitaloustieteen, kuluttajaekonomian ja varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä talouskasvatuksen toimijat ovat vuodesta 2012 yhteistyössä järjestäneet kansainvälisen kuluttajanoikeuksien päivän tapahtuman. Opiskelijat ovat päässeet käytännössä harjoittamaan monentasoista yhteistyötä: kahden opintojakson välillä, eri alojen opiskelijoiden kesken sekä kuluttajakasvatuksen toimijoiden kanssa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää toteuttaen. Toiminnallisen työpajan tavoitteiksi on määritelty yhteistyöhön harjaantuminen, talouskasvatuksen sisältöteemoihin perehtyminen sekä pedagogisten ratkaisujen luominen kuluttajakasvatukseen moderneja opetusteknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Continue Reading…

Kirjoittajat Anni Lukkala ja Hanna Niemi opiskelevat Helsingin yliopistossa. He järjestivät työpajan yhteistyössä FINE:n kanssa.
(Rahapaja blogikirjoitus 8/8)

Tiedätkö oman vastuusi, jos korttisi tunnusluku urkitaan, korttisi varastetaan ja tilisi tyhjennetään? Entä jos ulkomailla kortilla maksaessasi hyväksytkin tietämättäsi 1 000 euron ostoksen 10 euron sijaan? Continue Reading…

Kirjoittajat Hanna Saksa & Nora Tanner opiskelevat Helsingin yliopistossa.He toteuttivat työpajan yhteystyössä TEM:n taloudenhallinnan neuvottelukunnan kanssa. (Rahapaja blogikirjoitus 7/8)

Taloudenhallinnan neuvottelukunta edistää taloudellista osaamista laatimallaan strategialla. Neuvottelukunnan tavoitteisiin kuuluu muun muassa alueen eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen. Työpisteemme aiheet sisälsivät osittain samoja teemoja kuin mitä muilla työpisteillä käsiteltiin tarkemmin. Työpiste toteutettiin hyödyntämällä vuorovaikutteista tietovisasovellusta (Kahoot), jossa käsiteltiin nuorille aikuisille ajankohtaisia teemoja. Continue Reading…

Kirjoittajat Katri Sallinen, Linnea Iskanius ja Minna Huittinen opiskelevat Helsingin yliopistossa. He toteuttivat työpajan yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa.
(Rahapaja blogikirjoitus 6/8)

Nettishoppailu, yhä kasvava käsite ja tie helppoon ja nopeaan ostamiseen. Vaikka kaikki tietävät sen hyvät puolet, kuinka moni voi oikeasti sanoa ajatelleensa myös riskejä? Continue Reading…

Kirjoittajat Jenna Heiman, Maija Kaapola, Sanna Kunnassalo, Kaisa Leino, Marika Mäkilä, Ina Söderström ja Jutta Varis opiskelevat Helsingin yliopistossa. He toteuttivat työpajan yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa. (Rahapaja blogikirjoitus 5/8)

Saimme kunnian avartaa omaa ja pajaamme osallistuvien ajattelua kuluttajan oikeuksista Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n atk-asiantuntijan Kaisa Penttilän, hänen hurmaavan opaskoiransa Sepin ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:n Kirsi Ilmarisen opastuksessa ja ohjauksessa. Continue Reading…

Kirjoittajat Hanna Laine, Henna Puukko ja Timo Huomo opiskelevat Helsingin yliopistossa. He tekivät yhteistyötä Mun talous -hankkeen kanssa. (Rahapaja blogikirjoitus 4/8)

Työpajassamme oli ideana kehittää matkapuhelinsovellusta tukemaan jokapäiväistä oman talouden hallintaa. Sovellusta varten olimme ideoineet noin 15 toimintoa, joita valmiissa sovelluksessa voisiolla mukana. Näistä pajaan osallistuvat ryhmät, joita oli yhdeksän kappaletta, saivat valita mieleisensä 5 toimintoa ja kasata toiminnot mind mapin muodossa taululle. Keskustelimme pajaan osallistuneiden ryhmien kanssa ja pyysimme heitä myös perustelemaan valitsemansa toiminnot. Poimimme lopuksi 5 toimintoa, jotka nousivat useimmin esille mind mapeissa. Nämä toiminnot olisivat nuorten mielestä siis sopivimmat sovellukseen. Näiden toimintojen avulla nuoret kokisivat saavansa parhaiten hahmotettua kokonaiskuvan talouden hallinnasta. Continue Reading…

Kirjoittajat Viivi Maskulin, Outi Mehto ja Mikael Rossin opiskelevat  Helsingin yliopistossa. He tekivät yhteistyötä Marttaliiton, Marthaförbundetin ja heidän Garderobi-hankkeen kanssa. (Rahapaja blogikirjoitus 3/8)

Lähes jokaiselle on tuttua, että vaatekaapit pursuavat vaatteita, mutta silti mitään päälle pantavaa ei löydy. Vaatteet ovat usein edullisia ja määrä korvaa laadun: heräteostoksia ja alennuslöytöjä kertyy kaappiin vaikka käyttöä niille ei välttämättä olisi. Kun vaatteesta halutaan eroon, sen seuraava sijoituspaikka on liian usein kaatopaikka. Vaatekaapeissamme piilee siis rahaa, ympäristöä ja hermoja kuluttava ilmiö, jolle tulisi tehdä jotain! Continue Reading…

Kirjoittajat Hannes Tenhola, Salla Okkonen ja Heidi Tenkanen opiskelevat Helsingin yliopistossa. He tekivät yhteistyötä Takuu-Säätiön kanssa.
(Rahapaja blogikirjoitus 2/8)

Onko sinusta ollut helppoa löytää apua elämän taloudellisiin haasteisiin? Kansainvälistä kuluttajanoikeuspäivää vietettiin 12.03.2015. Kokoonnuimme tällöin Helsingin Yliopiston tiloihin Siltavuorenpenkereen Minerva-torille yhdessä kotitalousopiskelijoiden kanssa. Olimme valmistelleet yhdessä toisen vuoden kotitaloustieteen opiskelijoiden kanssa työpajan, jonka päämääränä oli opettaa lähinnä ensimmäisen vuoden kotitaloustieteen opiskelijoille taloudenhoitoon liittyviä asioita. Työpajamme aihe oli raha-asioiden riskitilanteet elämän eri vaiheissa. Yhteistyökumppaninamme toimi Takuu-Säätiö. Takuu-säätiö on sosiaalialan järjestö, jonka pyrkimyksenä on auttaa taloudelliseen kriisitilanteeseen joutuneita henkilöitä. Takuu-Säätiö auttaa heitä esimerkiksi myöntämällä takauksia järjestelyluottoihin ja se myös tarjoaa maksutonta ja matalan kynnyksen velka-ja talousneuvontaa. Takuu-säätiön puolelta Henri Hölttä oli myös työpajassa paikalla. Continue Reading…

Kirjoittajat Roosa Luukkanen ja Jukka Stranius opiskelevat Helsingin yliopistossa. He tekivät yhteistyötä Kilpailu- ja Kuluttajaviraston kanssa.
( Rahapaja blogikirjoitus 1/8)

Erilaisten sopimusten teko on keskeinen osa elämäämme, vaikka emme sitä aina huomaakaan. Kotivakuutusta ottaessaan kuluttaja tiedostaa solmivansa sitovan sopimuksen, mutta onko esimerkiksi arkipäiväinen ruokaostos sopimus? Joskus sopimusehtojen tulkinta voi olla hankalaa ja aikaa vievää, ja arkisten asioiden hoitaminen voi tuntua kuluttajasta ainaiselta sopimusviidakossa tarpomiselta. Rahapajassa järjestetty KKV:n piste ”Sopimusviidakko kaupanteossa” käsitteli erilaisten sopimusten kirjoa joihin kuluttaja törmää päivittäisessä elämässään. KKV:n tarjoamista materiaaleista koostettu työpiste oli toteutettu yhteistyössä kuluttajaekonomian opiskelijoiden sekä kotitaloustieteen opiskelijoiden kanssa. Continue Reading…

Tervetuloa mukaan Rahapaja – Tiedosta taidoksi -työpajaan. Kansainvälistä kuluttajanoikeuksien päivää vietetään vuosittain maaliskuun puolivälissä. Tervetuloa juhlistamaan päivää Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselle torstaina 12.3.2015 klo 8.15-11.45. Tilaisuus järjestetään Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 5A. Continue Reading…